Waarom is inregelen zo belangrijk?

Een mechanische ventilatie goed laten inregelen (of afstellen) voorkomt slijtage en geluidsoverlast op de lange termijn. Heeft deze slijtage al toegeslagen? Laat dan jouw mechanische ventilatie vervangen.

Lieshout Service is ventilatiespecialist. We leveren de installatie niet op voordat alles optimaal werkt en dat dat ook voor een langere termijn zo blijft. Onderhoud mechanische ventilatie regelmatig en laat het dan ook direct goed inregelen.

Desmond
Klantenservice
Heb je hulp nodig?
Damian
mechanische ventilatie

Wat houdt mechanische ventilatie inregelen in?

Met inregelen draait het erom dat de juiste hoeveelheid lucht door de woning stroomt. We meten met een flowmeter de hoeveelheid lucht die wordt afgezogen. Dat meet je in luchtdebieten.

Een luchtdebiet is de natuurkundige term voor een doorstromend medium zoals lucht. We drukken dit uit in een hoeveelheid aan kubieke meters per seconde (m³/s). We meten dus de hoeveelheid verplaatste lucht in een bepaalde tijd. En dat is belangrijk om te weten.

Ten eerste kun je namelijk alleen dan de juiste apparatuur installeren. Ten tweede kun je alleen met die informatie de juiste capaciteit op het ventilatiesysteem inregelen en de stand van de luchtventielen goed afstellen.

Kosten voor mechanische ventilatie inregelen

Het inregelen van een ventilatiesysteem doen we enkel wanneer de mechanische ventilatie vervangen of onderhouden moet worden. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Damian
Planning
Heb je hulp nodig?
Medewerker Damion
Lieshout Ventilatie; “Een mechanische ventilatie moet je correct afstellen om aan verplichte normen te voldoen.”

Ventilatiesysteem inregelen om aan de wetgeving te kunnen voldoen

Doordat er steeds beter geïsoleerde woningen gebouwd worden komt er bij die woningen minder frisse lucht op natuurlijke wijze binnen. Dat is ongezond en daarom is een ventilatiesysteem in nieuwbouwwoningen verplicht sinds 2006. En dat niet alleen. Mechanische ventilatie moet je correct afstellen om aan die verplichte normen te voldoen. We hebben het hier over de EPB-wetgeving. Deze wet zorgt ervoor dat woningen voldoende geventileerd worden zonder dat er warmte via de ventilatie verloren gaat. Je kunt dus ook teveel ventileren. Met een warmte terugwin installatie heb je hier door warmteterugwinning trouwens géén last van. Er is een minimaal en een maximaal aantal luchtdebieten per ruimte vastgesteld waar we tussen moet blijven. Je mechanische ventilatie goed inregelen levert 5 tot 6 punten op voor de energiescore van de woning.

Mechanische ventilatie

Door met een flowmeter te meten hoeveel lucht wordt afgemeten, in luchtdebieten, kunnen we ervoor zorgen dat de juiste hoeveelheid lucht door de woning stroomt zodra de mechanische ventilatie correct is ingeregeld.

Een luchtdebiet is een term uit de natuurkunde die een doorstromend medium als lucht kan meten. Dit drukken we uit in een hoeveelheid aan kubieke meters per seconde (m³/s). Volledig afgestemd op uw woning meten wij het benodigde debiet zodat we met deze informatie de juiste capaciteit op het ventilatiesysteem kunnen afstemmen en de stand van de luchtventielen goed kunnen inregelen.

Het is belangrijk dat de mechanische ventilatie enkel uitgezet wordt wanneer er onderhoudt plaats moet vinden. Wanneer u het ventilatiesysteem in uw woning voor een langere tijd uitschakelt wordt uw huis vochtiger wat ervoor zorgt dat de kans op schimmelvorming toeneemt.
Zodra wij in iedere ruimte van uw woning de ingeregelde debieten hebben vastgesteld zullen we deze in een kort verslag vastleggen. Dit noemen we een inregelrapport en zullen wij na het afstemmen van uw mechanische ventilatie bij u aanleveren.
Door middel van een flowmeter kunnen wij per kamer in uw woning meten hoeveel lucht er door de ruimte stroomt. Er wordt een berekening gemaakt die uiteindelijk de hoeveelheid lucht die verplaatst wordt binnen een bepaalde tijdseenheid uitdrukt in m³/h.
Luchtdebiet is de hoeveelheid lucht die per seconde door een opening stroomt en dit wordt gemeten met de eenheid kubieke meter per uur.
Met het inregelen van de mechanische ventilatie bedoelen wij dat we per ruimte in uw woning gaan kijken welke hoeveelheid lucht geschikt is voor een specifieke ruimte.
Sinds 2006 is het verplicht om een ventilatiesysteem te hebben in nieuwbouwwoningen aangezien er door de steeds beter geïsoleerde woningen steeds minder frisse lucht op een natuurlijke manier de woning binnenkomt. Belangrijk hierbij is dat de mechanische ventilatie correct afgesteld wordt, anders voldoet uw woning niet aan de verplichte normen: de EPB-wetgeving. Wij werken al jaren met deze wetgeving en zijn dus ook bekend met de eisen ervan.