Mechanische ventilatie heeft als doel om voldoende gezonde lucht de woning in te blazen en de vuile lucht af te voeren om zo een optimaal binnenklimaat te creëren. Het moet echter niet zo zijn dat bij het af- en aanvoeren van lucht tocht ontstaat. Wanneer de mechanische ventilatie tocht kunnen er meerdere oorzaken de boosdoener zijn. Laten we deze oorzaken eens opsommen en kijken wat ertegen te doen valt.

De oorzaken van mechanische ventilatie die tocht

Harde wind

Wanneer het buiten hard waait stroomt de lucht sneller dan normaal de woning binnen. Dit verschil merk je en zo ontstaat er tocht.

Grote temperatuurverschillen tussen binnen en buiten

Tijdens de wintermaanden kunnen er grote temperatuurverschillen tussen binnen en buiten ontstaan. Gevolg hiervan is dat koude buitenlucht al snel aanvoelt als tocht.

Hoge luchtsnelheden in de ventilatiekanalen

Door hoge luchtsnelheden in de ventilatiekanalen kan er ook tocht ontstaan. Het ontstaan van hoge luchtsnelheden in de ventilatiekanalen kan meerdere oorzaken hebben. In dit geval is het goed om een specialist in te schakelen welke de oorzaak kan achterhalen.

Een tochtende mechanische ventilatie voorkomen/verhelpen

Er zijn verschillende manieren om ervoor te zorgen dat er geen tocht wordt veroorzaakt door de mechanische ventilatie. Allereerst is het belangrijk om de ventilatieroosters goed af te stellen. Precies op een stand waarbij er voldoende buitenlucht de woning binnen kan stromen, maar er dus geen tocht ontstaat. Wanneer deze oplossing niet werkt is het verstandig om de positie van de luchtroosters aan te passen. Hoe hoger de ventilatieroosters geplaatst worden hoe kleiner de kans op tocht. Ook kan het helpen de ventilatieroosters boven de verwarming te plaatsen. Zo wordt de lucht direct verwarmd.

Nu is het goed om te weten dat er bij mechanische ventilatie altijd iets van tocht kan ontstaan. Om dit probleem is zijn geheel te verhelpen zal een warmte terugwin installatie (WTW-unit) geïnstalleerd moeten worden. Dit ventilatiesysteem zorgt ervoor dat koude buitenlucht bij het binnenstromen van de woning verwarmd wordt.

Relevante blogs

  • Alles wat je moet weten over schone lucht in huis

    Hoe raakt de schone lucht in huis vervuild? Zonder het te weten zijn er verschillende oorzaken welke de schone [...]

  • De luchtkanalen (laten) reinigen van jouw ventilatiesysteem

    Net als onderhoud van de mechanische ventilatie is het reinigen van de luchtkanalen essentieel voor zowel het behoud van [...]

  • Jouw woning verduurzamen met de Energiebespaarlening

    Heb je geen spaarpotje klaarliggen om energiebesparende maatregelen aan te brengen aan jouw woning? Geen probleem! Met de Energiebespaarlening voor [...]